Metodický materiál: Metodický materiál OFDMS 2013.docx (320,9 kB)

Príspevok z konferencieOlympijské festivaly deti a mládeže.doc (46 kB) 

Vážení účastníci Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, vážení organizátori, milí mladí športovci. 

Olympijské hnutie neslúži iba vrcholovým športovcom, ale je určené pre všetkých, ktorí si vážia olympijské myšlienky, teda chcú rozvíjať telo i ducha, posilňovať priateľstvo, súťaženie podľa zásad fair play, pomôcť, ak treba, súperovi, vážiť si ľudí bez ohľadu na farbu pleti či vierovyznanie. Áno, o tom všetkom je šport a dobrý športovec nie je iba ten, kto víťazí, ale najmä ten, kto dodržuje tieto zásady. Preto vítam krásnu myšlienku oboznámiť naše deti a mládež s olympijským hnutím prostredníctvom súťaží na úrovni jednotlivých škôl, okresov i celých regiónov. Teší ma, že to nie je iba formálne prijímanie ďalších vedomostí, ale umožní to mladým ľuďom aktívne precítiť olympijské princípy a atmosféru významných športových súťaží. Olympijské myšlienky sú preverené tisícročiami a tvoria základ životných hodnôt všestranného a kultivovaného človeka. A o to nám všetkým ide, aby naša mladá generácia nenásilne prijala princípy humanizmu, zodpovednosť za svoj fyzický a duševný rozvoj, aj za to, akým smerom sa bude uberať naša vlasť i celý svet. Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sa celkom isto stanú sviatkom pre všetkých zúčastnených i pre organizátorov, ktorým by som sa chcel poďakovať za prípravu série náročných podujatí. Držím palce všetkým mladým športovcom a ak náhodou nevyhráte, nič sa nestalo. Svojou účasťou ste podporili ducha olympizmu, prekonali ste sami seba, a to je dobrý základ, ako na sebe pracovať, nevzdávať sa a v budúcnosti dosahovať úspechy. Veľa šťastia v športovom zápolení i v ďalšom živote!

Ivan Gašparovič

prezident Slovenskej republiky

 

Vážení športoví priatelia

V priebehu rokov sa nápad Pierra de Coubertin - obnoviť olympijské hry a vytvoriť z nich festival športu, kultúry, priateľstva a mieru - vydaril. Stalo sa z nich veľké, krásne, celosvetové podujatie, ktoré propaguje čestný šport a inšpiruje štáty, mestá, politikov, ekonómov, technikov, architektov, umelcov a samozrejme športovcov pozitívnym smerom. Podstatné však je, aby inšpirovali deti a mládež, ich rodičov a pedagógov, aby sa šport a olympijské hodnoty stali prostriedkom výchovy mladej generácie. V mládeži je nádej na riešenie rozdielov, rozporov a konfliktov nech majú sociálny, ekonomický, národnostný, náboženský alebo rasový pôvod a nech sú kdekoľvek na svete. Deťom a mládeži na Slovensku preto chceme ponúknuť, aby sa za pomoci škôl, obcí, regionálnej samosprávy a dobrovoľného športového hnutia aspoň dotkli športu a olympizmu, nechali sa inšpirovať „veľkou olympiádou“ a veríme, že mnohí z nich si zvolia tú správnu cestu vývoja a zdravého života.

František Chmelár

prezident Slovenského olympijského výboru
 

Milí športoví priatelia

Som úprimne rád, že olympijskú atmosféru čoraz intenzívnejšie vníma aj školská mládež, a to nielen pasívne, ale aj zapájaním sa do bohatého programu olympijských ponúk. Verím, že významné miesto v tomto spektre bude patriť aj účastníkom Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, ktorých program je určený všetkým mládežníckym vekovým skupinám – predškolákmi začínajúc a maturantmi končiac. Zároveň som presvedčený, že v budúcnosti na Slovensku nebude jedinej školy, obce, či žiackeho športového kolektívu, ktorý by tomuto programu odolal. Bude to dôležitý krok súčasnej mladej generácie k pozdvihnutiu zástavy slávy slovenského športu, ktorej základy položili takí velikáni, akými boli a sú Ján Zachara, Anton Tkáč, Jozef Pribilinec, Miloš Mečíř, Michal Martikán, Martina Moravcová, Peter a Pavol Hochschornerovci, Elena Kaliská a mnohí ďalší, ale tiež krok k dobrému zdraviu a kvalitne prežitému životu. Rokom 2009 sa začal nový olympijský cyklus, ktorý vyvrcholil v roku 2012 Hrami XXX. olympiády v Londýne. Pevne verím, že Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska budú významným vkladom POSOLSTVA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU, jeho občanom a najmä priamym účastníkom najväčšieho sviatku športu a olympizmu.

Anton Javorka 

predseda ústredného štabu OFDMS