Kategórie:

1.  MŠ - Materské školy

2.  ZŠ - Základné školy

3.  SŠ - Stredné školy

 

Zabezpečenie podujatia:

Slovenský olympijský výbor  v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, Združením miest a obcí Slovenska, Slovenskou asociáciou športu na školách a samosprávnymi krajmi v Slovenskej republike vyhlásili projekt pod názvom Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDMS).  Záštitu nad týmto významným projektom prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič