Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Michal Nálepka

Bratislavský samosprávny kraj, Trnavská cesta 8/A, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25,  

email:  michal.nalepka@region-bsk.sk   mobil: 0903 965 899 tel02/48 26 48 21