Košický samosprávny kraj

Ing. Peter Koščo

Košický samosprávny kraj, Odbor školstva, Nam. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Telefón: 055/ 7268 263, mobil: 0905 824 118 

email:    peter.kosco@vucke.sk