Nitrianský samosprávny kraj

PaedDr. Mária Otottová

Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, 949 01 Nitra,  

email: otottova@unsk.sk    mobil: 0904/469 057