Trnavský samosprávny kraj

Anton Halenár

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava,  

email:  halenar.anton@trnava-vuc.sk  mobil: 0911/170161