Žilinský samosprávny kraj

Mgr. Beáta Ďurišová

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,  

email: Beata.Durisova@zask.sk     tel: +421 41 503 22 11  mobil: 0904 191 906