Nová akcia

06.10.2012 20:23

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.