Peter Koščo

Košický samosprávny kraj:

Telefón: 055/ 7268 263, mobil: 0905 824 118 

Email: peter.kosco@vucke.sk