Beata Ďurišová

Žilinský samosprávny kraj:

tel: +421 41 503 22 11  mobil: 0904/191 906 

Email: beata.durisova@zask.sk