Anton Javorka

Anton Javorka

Predseda ústredného štábu OFDMS:

Trnavský samosprávny kraj:

Telefón: +421/905/246 037

Email:  javorka@kalokagatia.sk